Anne Aldatsa da Çocukların Menfaati için Velayet Hakkı Annenin...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının sadakatsizliği nedeniyle yaşanan boşanmanın ardından çocukların velayetiyle ilgili önemli bir karar verdi. Yargıtay, "annenin sadakatsiz davranışı velayete engel değil" diyerek velayeti babaya veren mahkeme kararını bozdu...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının sadakatsizliği nedeniyle boşanan çiftin çocuklarının velayetini, "annenin bu yaşam tarzının, çocukların bedeni, fikri ve ahlaki gelişmeleri bakımından ciddi risk teşkil edeceği" gerekçesiyle babaya veren yerel mahkeme kararını bozdu.

"Çocuğun üstün yararı"nın korunmasının önemine işaret eden Daire, görüşlerini açıklama olgunluğuna erişen çocukların anneyle yaşamak istemeleri, annenin de velayet görevini yerine getirecek sosyal ve ekonomik şartlara sahip olduğunun anlaşılması

karşısında çocukların velayetinin babaya verilmesini bozma nedeni saydı.