Küçük çocuğun velayet hakkı kimin ?

.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/1375 K. 2003/2372 T. 24.2.2003 • ANNE BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ KÜÇÜK ÇOCUK ( Ciddi ve İnandırıcı Deliller BUlunmadan Velayetin Babaya Bırakılamayacağı ) • BOŞANMA ( Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçük Çocuk-Ciddi ve İnandırıcı Deliller BUlunmadan Velayetin Babaya Bırakılamayacağı ) • VELAYET ( Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Küçük Çocuk-Ciddi ve İnandırıcı Deliller BUlunmadan Babaya Bırakılamayacağı ) 4721/m.182, 336 ÖZET : Anne bakım ve şefkatine muhtaç küçük çocuğun velayetinin anne yerine babaya bırakılması, ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı için usul ve yasaya aykırıdır. DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Müşterek çocuk 12.5.2001 doğumlu Alper, annenin yaşamını idrak edebilecek yaş ve olgunlukta değildir. Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım, şefkatine muhtaç Alper’in Türk Medeni Kanununun 182, 336/2 maddeleri uyarınca babanın velayetine bırakılması usul ve kanuna aykırıdır. SONUÇ : Hükmün 2. bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi --------------------------------------------------------------- #boşanmaavukatı #boşanmaavukatı #boşanmaavukatı #boşanmaavukatı#boşanmaavukatı #boşanmaavukatı #boşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #çağlayanboşanmaavukatı #boşanmaavukatı #bakırköyboşanmaavukatı#üsküdarboşanmaavukatı #uzmanboşanmaavukatı #eniyiboşanmaavukatı #iyiboşanmaavukatı #velayetboşanmaavukatı #velayetavukatı #şişliboşanmaavukatı#mecidiyeköyboşanmaavukatı #boşanmaavukatı #boşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #çağlayanboşanmaavukatı #boşanmaavukatı #bakırköyboşanmaavukatı#üsküdarboşanmaavukatı #uzmanboşanmaavukatı #eniyiboşanmaavukatı