Ceza Hukuku ve Ceza Avukatı

Ceza Hukuku ve Ceza Davaları

Ceza hukuku 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenir bununla birlikte özel ceza yasaları da mevcuttur. Ceza usul yasaları Ceza Muhakemeleri kanunu ile düzenlenir. Ceza hukuku temel manada suçlar ve buna ilişkin verilen cezalardan ibaret gibi görünse de durum böyle değildir. Ceza hukuku toplumun yapısını özetler. Bir nevi kültürünü, vicdanını, eğitim durumunu, gelişmişliğini özetler. Ceza Hukukunun Amacı Ceza hukukunun amacı en temel manada gerçeğe ulaşmaktır. Gerçeğe ulaşmak için süreler ile kendini sınırlamaz hukuk mahkemelerine göre daha esnek bir delil işleme ve tespit sistemi mevcuttur. Çünkü verilen hatalı bir karar ile insanların hayatları geri dönüşü imkansız bir şekilde etkilenebilmektedir. Ya da tam aksi ceza alması gereken bir kişi cezadan kurtulup adaletin tecelli etmesini engellemektedir.

Ceza Yargılamasında Ceza Avukatının Görevi

İşte bu noktada adaletin doğru ve adil tecelli emesi için devreye ceza avukatı girmektedir. Başarılı bir ceza avukatı müvekkilinin hatalı bir karar ile zarara uğramaması için gereken tüm çabayı göstermelidir ki meslek etiği çerçevesinde gösterecektir. Ceza Avukatı veya Ağır Ceza Avukatı gibi yakıştırmalar resmi bir unvan olmasa da genelde ceza yargılaması ile uğraşan avukatlara yakıştırılan bir yakıştırmadır. Hakkında yargılama devam eden her birey kendi çevresinde bulunan bir Ceza Avukatından destek almalıdır. Çağımızın iletişim araçlarından internetten arama yaparak kendi bölgesinde kendisine yakın Ceza Avukatlarına ulaşabilir. Örnek vermek gerekirse Kadıköy’de ikamet eden bir kişi Kadıköy Ceza Avukatı yazarak, Üsküdar’da ikamet eden bir kişi Üsküdar Ceza Avukatı yazarak, Ümraniye’de ikamet bir kişi Ümraniye Ceza Avukatı yazarak çevresinde ki Ceza Avukatlarına ulaşabilir.

Sık Sorulan Sorular

Ceza yargılamasında taraflar kimdir?

Ceza yargılamasında üç unsur bulunmaktadır. Bunlardan biri hakimlik biri savcılık diğeri müdafaa yani Ceza Avukatıdır. Savcılık makamı davanın iddianamesini hazırlar ve dava sürecinde mütalaada bulunur. Hakimlik makamı dosyayı sonuca bağlar karar verir. Müdafaa yani Ceza Avukatının görevi dosyada gereken tüm savunmaları yaparak müvekkilinin haklarını savunmaktır.

Kamu davası nedir?

Kamu davası şikayete bağlı olmayan suçlardır. Müşteki veya mağdurun şikayetçi olup olmaması dava açısından önemli değildir. Eğer sayın savcı dava açmaya yeter seviyede delil görürse iddianame düzenleyerek ilgili mahkemesinde açılması gereken suç maddelerinden davayı açar.

Şikayete Bağlı suçlar nelerdir?

Şikayete bağlı suç yargılamanın yapılması için müşteki veya mağdurun şikayeti gerekmektedir. Suç teşkil eden fiilin var olması yetmez aynı zamanda şikayet de olmalıdır. Şikayetin geri alınması durumunda dava açılmış olsa dahi açılan dava hakkında düşme kararı verilir.

En İyi Ceza Avukatı kimdir?

Bu sorunun net bir cevabı olmamakla birlikte işini iyi yapmaya gayret eden avukat vardır. Bunu kendisine prensip edinen müvekkilini en iyi şekilde savunmaya çalışan Ceza Avukatı vardır.

Denetimli Serbestlik nedir?

Denetimli serbestlik infaz yasasında yer alan bir hukuki durumdur. Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan kişiler cezalarının belli bir kısmını ya da tamamını denetimli serbestlikte geçirebilir. Denetimli serbestlik en basit anlatımla kişinin cezasını bazı denetlemeler olmakla birlikte cezaevi dışında infaz etmesidir diyebiliriz. Bu işlemlerin yapılması bazen iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir. İşte bu durumlarda bir Ceza Avukatından destek alınmak sureti ile cezaevinde geçirilen süreler kısa tutulabilecektir. Aksi halde dışarda ceza infaz etmek varken evraksal nedenlerden dolayı kapalı cezaevinde kalma süresi uzayabilmektedir.

İstinaf nedir?

Ceza yargılaması sonucu verilen kararlar bazı sınırların üzerinde ise verildiği anda istinaf kanun yoluna başvurmaya açıktır. İstinaf yasa yolu olağan kanun yollarından olup Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından yürütülen bir faaliyettir. istinaf kanun yolu Yargıtay kanun yolundan evvel başvurulan bir ara yargı denetim yoludur. Kanun yollarında amaç birinci derece yargı birimleri tarafından verilen kararların denetimini sağlamaktır. Bazen Ceza Avukatı ile çalışılmadığı durumlarda ilk derece mahkemelerinde hatalı kararlar verilebilmektedir. İş bu hatalı kararların baki kalmaması ve insanların haksız yere cezalara maruz kalmaması için istinaf kanun yoluna başvurulur. Bu istinaf kanun yolunu kullanırken alelade bir istinaf dilekçesi yeterli olmayacaktır. Zira amacına hizmet etmeyecektir. Hatalı olduğu düşünülen kararın hatalarının anlatılması için kişinin sadece bir hakkı bulunmaktadır. Bu hakkını da iyi bir Ceza Avukatı ile değerlendirmemek ciddi hak kayıplarına sebep olabilmektedir.

Yargıtay kanun yolu nedir?

Yargıtay kanun yolu istinaftan sonra başvurulabilen olağan kanun yoludur. İstinaf kanun yolundan gelen belli bir sınırın üstünde olan kararların yargısal denetimi Yargıtay tarafından ele alınır. Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin verdiği İstinaf kararlarını yargısal açıdan denetler. Verilen kararları inceler ve onama veya bozma kararı verir. Bazen de düzelterek onama kararı verir. Karar ne olursa olsun Yargıtay kanun yoluna başvururken Ceza Avukatından destek almak ziyadesiyle önemlidir. Zira Yargıtay kanun yolu olağan kanun yollarının sonuncusu olup verilen bir kararın yeniden düzenlenmesi gerçekten zor olacaktır. Hal böyleyken bu kadar önemli bir fırsatın en iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu durumda eğer ceza hukukunda uzman değilseniz uzman ceza avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

Açık cezaevine ne zaman çıkılır?

Bir kişi ceza yargılaması sonucu ceza alırsa bunun infazı tutukevlerinde yapılacaktır. Cezaevleri genel manada ikiye ayırabiliriz. Açık Cezaevleri ve Kapalı Cezaevleri olarak Az çok isimlerinden ne olduğu belli olsa da biraz bilgi vermek isteriz. Açık Cezaevi kalınan koşullar açısından daha rahat koşulların olduğu ve hükümlülerin topluma adapte olması için bazı uygulamaların olduğu infaz kurumudur diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse telefon etme hakkı, bahçede bulunabilme hakkı, vb. hal böyleyken sıkı kuralların olduğu kapalı cezaevlerinden açık cezaevine geçmek bir hükümlü açısından çok avantajlı bir durum olacaktır. İşte bu durumlarda bazen işler istenildiği gibi gitmeyebilir. Adliyelerde bulunan iş yükü veya hatalı verilen bir karar neticesinde hakkı varken Açık Cezaevinde cezasını infaz edemeyen bir hükümlünün yapması gereken ilk şey kanımızca Bir Ceza Avukatından destek almak olmalıdır. Zira ikisi arasındaki fark siyahla beyaz arasındaki fark kadar belirgindir.

Yakınım tutuklandı ne yapabilirim?

Tutuklama Cmk 100 de düzenlenen bir husustur. Tutuklama soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliği’nce Koğuşturma aşamasında ise davayı yürüten hakim tarafından verilebilen bir karardır. Tutuklama hakkında yargılama yeni başlayan veya devam eden kişi ve kişiler hakkında kaçma veya delil karartma şüphesi bulunan kişilerin Kapalı Cezaevine konulması durumudur. Tutuklama en son çare olarak uygulanması gereken tedbirdir. Zira tutuklanan kişinin hürriyeti kısıtlanacak olup belki iş düzeni hayatı büyük yıkıma uğrama ihtimali vardır. Hal böyleyken tutuklamanın ne kadar ciddi sonuçlar doğurduğunu görmek çok zor olmasa gerek. Bu nedenle tutuklama riskiyle karşı karşıya kalan kişilerin profesyonel ceza avukatından destek almaları çok önemlidir. Zira dosyanın durumuna göre tutuklama süreleri bazen çok uzun sürebilmektedir.

 

şişli ceza avukatına ulaşmak için tıklayınız

ümraniye ceza avukatına ulaşmak için tıklayınız

 üsküdar ceza avukatına ulaşmak için tıklayınız

kartal ceza avukatına ulaşmak için tıklayınız

maltepe ceza avukatına ulaşmak için tıklayınız

bostancı ceza avukatına ulaşmak için tıklayınız

kadıköy ceza avukatına ulaşmak için tıklayınız

çekmeköy ceza avukatına ulaşmak için tıklayınız

beykoz ceza avukatına ulaşmak için tıklayınız